Rec.

Filip

Copyright 2021. NOWOCZESNE CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

To miejsce stworzone dla WSZYSTKICH, którzy chcą dbać o zdrowie i kondycję bez ograniczeń. Dla osób aktywnych z każdej grupy wiekowej, oraz osób z niepełnosprawnością, a także osób trenujących zawodowo. Do każdego klubowicza podchodzimy indywidualnie i po konsultacji wspólnie staramy się znaleźć najbardziej odpowiedni program treningowy.

KONTAKT

NASZE ZAJĘCIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

GRAFIK ZAJĘĆ

STRONA GŁÓWNA

Filip 577 612 640

Recepcja 503 166 952

e-mail

kontakt z nami

kontakt@fitpoint.com.pl

O PROJEKCIE


 

Celem głównym projektu jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej tj. rewitalizacja obiektu na ternie miasta Włodawy prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek usługowy wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci nowoczesnego centrum sportowo-rekreacyjnego.

 

KLUCZOWE REZULTATY PROJEKTU TO: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach; Wzrost zatrudniania we wspieranych podmiotach; Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą; L. osób korzystających z obiektów infrastruktury będącej przedmiotem projektu.

 

ZADANIA: Zakup materiałów i usług budowlanych- Roboty ogólnobudowlane, Instalacje sanitarne, Inst. elektryczne, Technologia kotłowni, Zakup wyposażenia/sprzętu, Promocja projektu w celu realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego obiektu o pow. 612,82m2 zlokalizowanego we Włodawie na potrzebę prowadzenia dział. gospod.

 

GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy pow. włodawskiego.

 

OPIS TECH.- EKONOM -Trwałość techniczna zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości realizację projektu. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno zastosowanych materiałów jak i wykonania robót, posiadających odpowiednie certyfikaty i spełniających odpowiednie normy. Zakres robót budowl. przedmiotowego budynku i zastosowanie nowych techn. obniży koszty utrzymania. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska i stanu zachowania budynku, pogorszenia warunków zdrowotno-sanit. oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich. Analiza nie wykazała również przeszkód w realizacji inwestycji ze strony przepisów prawa ochrony środowiska. Beneficjent zapewni otwarty i równoprawny dostęp do infrastr.

 

Projekt jest wpisany na listę przedsięwzięć podstaw. w progr.rewit.Gm.Miej. Włodawa podoobszar. 3 str.88

 

 

PRzed Realizacją


 

W Trakcie REALIZACJI


 

EFEKT REALIZACJI